6de jaar

FINALITEIT DOORSTROOM (ASO EN TSO ) 
Weektotaal32323232323232323232323636343434
DomeinoverschrijdendDomeingebonden
Algemene vakkenECOMT a/bGL a/bHUWELMTLWELWIS a/bMTWEWETWEWI a/bBWBIEMICIWSTWTW
Aardrijkskunde1111111111111111
Biologie21222
Chemie21/22222
Duits3113310/22
Engels3223223323322222
Esthetica11111111
Frans4334334434322333
Fysica21/22232
Geschiedenis2222222221111111
Godsdienst2222222222222222
Lichamelijke Opvoeding2222222222222222
Nederlands4444444443322444
Wiskunde333358/6458/63542/4636
Richtingspecifieke vakken
Economie41
Natuurwetenschappen22224
Spaans1111
Grieks4
Latijn44444
Cultuurwetenschappen3
Gedragswetenschappen3
Project Humane Wetenschappen2
Bedrijfseconomie107
Toegepaste Informatica5
Natuurwetenschappen11
Elektromechanische Processen 20
Programmeerbare Sturingen2
Computertechnieken8/6
Labo2
Micro-elektronica6
Project ICT4
Toegepaste Wetenschappen en Engineering9
Integrale opdrachten8
Sociale Wetenschappen4
Toepaste Biologie2
Toepaste Chemie6
Toepaste Fysica5

FINALTITEIT DUBBEL (DOORSTROOM EN ARBEIDSMARKT (TSO))
Weektotaal343434
Algemene vakkenETHTMT
Aardrijkskunde111
Engels222
Frans222
Geschiedenis111
Godsdienst222
Lichamelijke Opvoeding222
Nederlands222
Wiskunde222
Richtingspecifieke vakken
Installatiemethoden5
Realisaties Elektriciteit8
Wisselstroomtoepassingen5
Regeltechnieken3
Onderzoek5
Organisatie5
Realisaties Hout10
Realisatie Mechanische Vormgeving10
Praktijk Mechanische Vormgeving10

FINALITEIT ARBEIDSMARKT (BSO)
Weektotaal3434343434
Algemene vakkenAUHOHZLCVV
Frans22222
Godsdienst22222
Lichamelijke Opvoeding22222
Nederlands22
Richtingspecifieke vakken
Project Algemene Vakken444
Motoren en Systemen3
Voertuigen2
Auto-Elektriciteit en Diagnose3
Realisatie Auto16
Hout7
Technisch Tekenen2
Realisaties Hout15
Projectanalyse CAD2
Project Lastechnologie
5
Realisaties Lassen7
Realisaties Aluminiumlassen4
Staalconstructies6
Maatschappelijke Vorming22
Realisatietechnieken Haarzorg22
Verzorging24

DOORSTROOM
ECO: Economie
GL: Grieks-Latijn
HUWE: Humane Wetenschappen
LMT: Latijn Moderne Talen
LWE: Latijn Wetenschappen
LWIS: Latijn Wiskunde
MTWE: Moderen Talen Wetenschappen
WET: Wetenschappen
WEWI: Wetenschappen Wiskunde
BI: Boekhouden Informatica
BW: Bedrijfswetenschappen (vroegere handel)
EM: Elektromechanica
IC: Industriële ICT
IW: Industriële Wetenschappen
STW: Sociaal Technische Wetenschappen
TW: Techniek Wetenschappen

DUBBEL
ET: Elektrische installatietechnieken
HT: Houttechnieken
MT: Mechanische vormgevingtechnieken

ARBEIDSMARKT
AU: Auto
HO: Houtbewerking
HZ: Haarzorg
LC: Lassen-Constructie
VV: Verzorging en Voeding