5de jaar

FINALITEIT DOORSTROOM (ASO EN TSO ) 
Weektotaal32323232323232323232323636343434
DomeinoverschrijdendDomeingebonden
Algemene vakkenECOMT a/bGL a/bHUWELMTLWELWIS a/bMTWEWETWEWI a/bBWBIEMICIWSTWTW
Aardrijkskunde1111212121111111
Biologie11121
Chemie21/22222
Duits3113310/22
Engels3223223323322222
Esthetica11111111
Frans4334334434322333
Fysica21/22232
Geschiedenis2222222221111111
Godsdienst2222222222222222
Lichamelijke Opvoeding2222222222222222
Nederlands4444444443322444
Wiskunde333358/6458/63542/4636
Richtingspecifieke vakken
Economie41
Natuurwetenschappen222214
Spaans1111
Grieks4
Latijn44444
Cultuurwetenschappen3
Gedragswetenschappen3
Project Humane Wetenschappen2
Bedrijfseconomie107
Toegepaste Informatica5
Natuurwetenschappen11
Elektromechanische Processen 19
Programmeerbare Sturingen5
Computertechnieken8/6
Labo4
Micro-elektronica3
Project ICT2
Toegepaste Wetenschappen en Engineering9
Integrale opdrachten8
Sociale Wetenschappen4
Toepaste Biologie3
Toepaste Chemie6
Toepaste Fysica4

FINALTITEIT DUBBEL (DOORSTROOM EN ARBEIDSMARKT (TSO))
Weektotaal343434
Algemene vakkenETHTMT
Aardrijkskunde111
Engels222
Frans222
Geschiedenis111
Godsdienst222
Lichamelijke Opvoeding222
Nederlands222
Wiskunde222
Richtingspecifieke vakken
Installatiemethoden5
Realisaties Elektriciteit8
Wisselstroomtoepassingen5
Programmeerbare Sturingen2
Realisatie Mechanische Vormgeving1010
Praktijk Mechanische Vormgeving1010

FINALITEIT ARBEIDSMARKT (BSO)
Weektotaal3434333434
Algemene vakkenAUHOHZLCVV
Frans21222
Godsdienst22222
Lichamelijke Opvoeding22222
Nederlands22
Richtingspecifieke vakken
Project Algemene Vakken444
Motoren en Systemen2
Voertuigen3
Auto-Elektriciteit en Diagnose4
Realisatie Auto15
Hout6
Technisch Tekenen2
Realisaties Hout17
Projectanalyse CAD2
Project Lastechnologie
3
Projectanalyse Mechanica2
Realisaties Lassen7
Realisaties Aluminiumlassen4
Staalconstructies6
Maatschappelijke Vorming22
Realisatietechnieken Haarzorg22
Verzorging24

DOORSTROOM
ECO: Economie
GL: Grieks-Latijn
HUWE: Humane Wetenschappen
LMT: Latijn Moderne Talen
LWE: Latijn Wetenschappen
LWIS: Latijn Wiskunde
MTWE: Moderen Talen Wetenschappen
WET: Wetenschappen
WEWI: Wetenschappen Wiskunde
BI: Boekhouden Informatica
BW: Bedrijfswetenschappen (vroegere handel)
EM: Elektromechanica
IC: Industriële ICT
IW: Industriële Wetenschappen
STW: Sociaal Technische Wetenschappen
TW: Techniek Wetenschappen

DUBBEL
ET: Elektrische installatietechnieken
HT: Houttechnieken
MT: Mechanische vormgevingtechnieken

ARBEIDSMARKT
AU: Auto
HO: Houtbewerking
HZ: Haarzorg
LC: Lassen-Constructie
VV: Verzorging en Voeding