4de jaar

FINALITEIT Doorstroom (ASO en TSO ) 
Weektotaal323232323232
34343233
DomeinoverschrijdendDomeingebonden
Algemene vakkenECO a/bGL a/bHUWELAT a/bWETBWEMIWSTWTW
Aardrijkskunde1111111111
Biologie111122
Chemie1111224
Engels3232322222
Frans5/4344/3542333
Fysica1111224
Geschiedenis2222211111
Godsdienst2222222222
Informatica111411
Lichamelijke Opvoeding2222222222
Natuurwetenschappen23
Nederlands4444444444
Plastische Opvoeding11/-111
Wiskunde4/54/544/5545636
Richtingspecifieke vakken
Economie4
Grieks4
Latijn46
Cultuurwetenschappen2
Gedragswetenschappen3
Bedrijfseconomie6
Elektriciteit Labo3
Mechanica2
Realisatie Mechanica4
Schakeltechnieken4
Toegepaste Chemie1
Toegepaste Fysica1
Toegepaste Wetenschappen en Engineering9
Integrale opdrachten7
Sociale Wetenschappen3
Wetenschappelijk tekenen1

FINALTITEIT Dubbel (Doorstroom en arbeidsmarkt (TSO))
Weektotaal3434
Algemene vakkenETHTMT
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Richtingspecifieke vakken
Realisaties Elektriciteit8
Elektriciteit3
Installatiemethoden5
Toegepaste Fysica11
Realisatie Mechanische Constructies7
Praktijk Mechanische Constructies7
Realisaties Verspanend1
Realisaties niet-Verspanend1

FINALITEIT Arbeidsmarkt (BSO)
Weektotaal3434343334
Algemene vakkenBMEIHOHZVV
Frans22222
Godsdienst22222
Informatica11
Lichamelijke Opvoeding22222
Muzikale Opvoeding1
Nederlands22
Plastische Opvoeding22
Wiskunde22
Project Algemene Vakken666
Richtingspecifieke vakken
Realisatie Mechanica6
Praktijk Mechanica8
Praktijk Auto2
Praktijk Energiekringen2
Praktijk Lassen2
Praktijk Sanitair2
Realisatie Installaties6
Praktijk Elektriciteit12
Praktijk Sanitaire Installaties2
Praktijk Montagetechniek2
Praktijk Bouw2
Praktijk Hout14/16
Technologie Hout4
Technisch Tekenen2
Maatschappelijke Vorming22
Realisaties Haarzorg18
Verzorging-Voeding18

DOORSTROOM
ECO: Economie
GL: Grieks-Latijn
HUWE: Humane Wetenschappen
LAT: Latijn
WET: Wetenschappen
BW: Bedrijfswetenschappen (vroegere handel)
EM: Elektromechanica
IW: Industriële Wetenschappen
STW: Sociaal Technische Wetenschappen
TW: Techniek Wetenschappen

DUBBEL
ET: Elektrotechnieken
HT: Houttechnieken
MT: Mechanische technieken

ARBEIDSMARKT
BM: Basismechanica
EI: Elektrische Installaties
HO: Hout
HZ: Haarzorg
VV: Verzorging en Voeding