2de jaar

2e jaar
Weektotaal3232
Basisvorming2A2B
Aardrijkskunde1-
Beeld1-
Godsdienst22
Geschiedenis2-
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke Vorming-2
Moderne Vreemde Talen
- Engels
- Frans

2
3

2
1
Muziek11
Natuurwetenschappen12
Nederlands43
Techniek22
Wiskunde43
Weektotaal basisvorming2520
Complementaire uren
2u Verdieping of Remediëring
Nederlands - Frans2-
Wiskunde - Frans2-
Wiskunde - Nederlands2-
Nederlands-1
Sociale Vorming/ Klassenuur-1
5 uren basisoptie
te kiezen
10 uren basisoptie
te kiezen
Maatschappij en Welzijn-10
STEM Technieken-10
Klassiek talen5-
Moderne Talen en Wetenschappen5-
STEM-Wetenschappen5-
Maatschappij en Welzijn5-
STEM-Technieken5-
Economie & Organisatie5-