1ste jaar

1ste jaar
Weektotaal3232
Basisvorming1A1B
Aardrijkskunde2-
Beeld12
Godsdienst22
Geschiedenis1-
Lichamelijke Opvoeding22
Maatschappelijke Vorming-3
Mens & Samenleving2-
Moderne Vreemde Talen
- Engels
- Frans
1
3
1
2
Muziek11
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Techniek24
Wiskunde44
Weektotaal basisvorming2727
Keuzemodules
ICT1 (uitgez.
Klassieke Talen)
1
Sociale Vorming1
Maatschappij en Welzijn-3
STEM Technieken-3
Cultuur2-
Ondernemen2-
Sport+2-
STEM2-
Moderne Talen2-
Techniek2-
Toegepaste Wetenschappen2-
Welzijn2-
Klassieke Talen5-